VOL-VCA

VOL-VCA

Met een VOL-VCA-diploma laat u zien dat u basiskennis hebt over veiligheid, gezondheid en milieu en dat u deze kennis kunt toepassen. Zo vergroot u zowel uw eigen veiligheid als die van de mensen aan wie u leidinggeeft. U kent de wet- en regelgeving, kunt gevaarlijke situaties en handelingen herkennen én weet hoe u deze kunt voorkomen. Ook bent u een volwaardig aanspreekpunt voor opdrachtgevers, management en medewerkers. Kortom: met VOL-VCA laat u zien dat u weet wat er van u verwacht wordt.

VOL-VCA behandelt dezelfde onderwerpen die bij B-VCA aan bod komen, maar dan bekeken vanuit de operationeel leidinggevende. VOL-VCA vraagt vergeleken met B-VCA op onderdelen meer kennis. Ook is die kennis meer toepassingsgericht. Zo moet u niet alleen weten wat veilig gedrag is, maar moet u ook weten hoe u dat kunt stimuleren. En moet u niet alleen weten wanneer u persoonlijke beschermingsmiddelen moet gebruiken, maar ook welke en hoe u ze moet gebruiken.


Voor wie

VOL-VCA is bedoeld voor operationeel leidinggevenden en zzp’ers die als onderaannemer bij een VCA-gecertificeerd bedrijf werken. Het gaat het om vaste én tijdelijke medewerkers.

Bent u een zzp’er die zich als tijdelijke medewerker verhuurt (volgens een inspanningsverplichting)? Dan heeft u niet per se VOL-VCA nodig: B-VCA is in principe voldoende. Bent u intercedent of leidinggevende bij een uitzendorganisatie? Dan heeft u geen VOL-VCA, maar VIL-VCU nodig.


Vier redenen om een VOL-VCA te halen:

 • Gezond blijven, nu en later
 • Zorgen voor uw collega’s, zodat ook zij veilig en gezond kunnen werken
 • Uzelf ontwikkelen als vakman of vakvrouw
 • het is een voorwaarde om bij een VCA-gecertificeerd bedrijf aan de slag te gaan

Inhoud

 • arbeidsomstandigheden
 • Arbo-wet
 • verplichtingen en rechten van de werknemer
 • gevarenbronnen
 • risico- en ongevallenpreventie
 • werkvergunningen
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • gevaarlijke stoffen en gezondheidsrisico’s
 • brand- en explosierisico’s
 • werken op hoogte
 • werken in besloten ruimten
 • werken met elektriciteit
 • gevaren bij lassen
 • gereedschappen, hijsen en tillen
 • struikelen, uitglijden en verstappen

Les duur:

1 dag , u krijgt vooraf aan de lesdag toegang tot het “Digiboek”. U kunt zich dus vooraf aan de lesdag optimaal voorbereiden.


Examen:

Examen wordt afgenomen door een erkend Examenbureau onder verantwoordelijkheid van het SSVV. Bij positief resultaat wordt een landelijk erkend diploma verstrekt dat 10 jaar geldig is.


Examen talen:

 • Nederlands
 • Duits
 • Engels
 • Frans

Kosten:

1 daagse opleiding : € 202,50 Excl. BTW. incl. Examen en toegang tot het Digiboek.

Cursusinformatie

Start data
Categorie Veiligheid
Certificaat
Locatie